Latvija
Latvija


Baltic countries - Baltijas valstis


Cena (EUR):4.10
Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa Sēta
Mērogs:1:700'000
Valoda:Latviešu, angļu, igauņu, lietuviešu, vācu, krievu
Valsts:Igaunija, Latvija, Lietuva
EAN:9789984074085
  • Baltijas valstu karte  mērogā 1:700' 000
  • Aktualizēts ceļu tīkla stāvoklis un servisa objektu izvietojums
  • Nosaukumu rādītājs