Latvijas administratīvā sienas karte. 2020


Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Mērogs:1:400'000
Izmērs:121,5 x 86,5 cm
Valoda:Latviešu, angļu, vācu, krievu
Valsts:Latvija

  • 2020. gada izdevums
  • Jaunais administratīvais iedalījums – 7 valstspilsētas, 3 valstspilsētas ar novadiem un 32 novadi
  • Karti papildina administratīvā iedalījuma tabula, Latvijas kultūrvēsturiskā un 2019. gada administratīvā iedalījuma kartes, kā arī Rīgas teritoriālā iedalījuma plāns
  • !!! Latvijas administratīvais iedalījums saskaņā ar 2020. gada 10. jūnijā Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

Saistītās preces:


Bilde Nosaukums Kategorija Cena Pirkt
Latvijas administratīvā karte. 2020 (Laminēta) Sienas kartes EUR 19.50
Latvijas administratīvā sienas karte. 2020 Sienas kartes EUR 7.50
Latvijas administratīvā sienas karte. 2020 (2) Lappuse Nr. 1 no 1