Latvijas administratīvā sienas karte. Jaunā!


Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Mērogs:1:400'000
Izmērs:121,5 x 86,5 cm
Valoda:Latviešu, angļu, vācu, krievu
Valsts:Latvija

  • 2020. gada izdevums
  • Jaunais administratīvais iedalījums – 7 valstspilsētas, 3 valstspilsētas ar novadiem un 32 novadi
  • Karti papildina administratīvā iedalījuma tabula, Latvijas kultūrvēsturiskā un 2019. gada administratīvā iedalījuma kartes, kā arī Rīgas teritoriālā iedalījuma plāns
  • !!! Latvijas administratīvais iedalījums saskaņā ar 2020. gada 10. jūnijā Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

Saistītās preces:


Bilde Nosaukums Kategorija Cena Pirkt
Latvijas administratīvā karte. Jaunā! Sienas kartes EUR 7.50
Latvijas administratīvā karte. Jaunā! (Laminēta) Sienas kartes EUR 19.50
Latvijas administratīvā sienas karte. Jaunā! (2) Lappuse Nr. 1 no 1