1:25'000

PSRS Ģenerālštāba militārās topogrāfiskās kartes (1950.-1990. gadi) mērogā 1:25'000 Latvijas teritorijai 1942.g. (tā sauktajā "O") un 1963.g. (tā sauktajā "C") koordinātu sistēmā.Cena (EUR)
Latvija, Igaunija, Lietuva
Oriģināls 3,00 - 7,00
Krāsu izdruka 9,95
Elektronisks ieraksts 13,00