1:1'000'000

PSRS Ģenerālštāba militārās topogrāfiskās kartes (1950-1990 gadi) mērogā 1:1'000'000.


Cena (EUR)
Oriģināls 3,00 - 20,00
Krāsu izdruka
9,95
Elektronisks ieraksts
13,00