1:10'000

PSRS Ģenerālštāba militārās topogrāfiskās kartes (1950.-1990. gadi) mērogā 1:10'000 Latvijas teritorijai 1942.g. (tā sauktajā "O") un 1963.g. (tā sauktajā "C") koordinātu sistēmā.


Cena (EUR)
Latvija
Oriģināls 3,00 - 5,00
Krāsu izdruka 9,95
Elektronisks ieraksts 13,00